פירוש המילה main topic בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
main topic/subject/issueנושא עיקרי
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים main topic בעברית | 
איך כותבים main topic בעברית | 
מה זה main topic בעברית | 
איך מתרגמים main topic לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: