פירוש המילה main thoroughfare בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
main thoroughfare/streetרחוב ראשי
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים main thoroughfare בעברית | 
איך כותבים main thoroughfare בעברית | 
מה זה main thoroughfare בעברית | 
איך מתרגמים main thoroughfare לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: