פירוש המילה magnitude of בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
magnification

magnitude (of)
הגדלה

סדר גודל, גודל; חשיבות
magnify (the)להגדיל, להעצים, להאדירmagnified

magnifying
מוגדל

מגדיל
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
magnitude of the hour


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים magnitude of בעברית | 
איך כותבים magnitude of בעברית | 
מה זה magnitude of בעברית | 
איך מתרגמים magnitude of לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: