פירוש המילה magnified בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
magnification

magnitude (of)
הגדלה

סדר גודל, גודל; חשיבות
magnify (the)להגדיל, להעצים, להאדירmagnified

magnifying
מוגדל

מגדיל
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים magnified בעברית | 
איך כותבים magnified בעברית | 
מה זה magnified בעברית | 
איך מתרגמים magnified לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: