פירוש המילה magnificent בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
magnificenceנשגבות, הוד
 
 
magnificentמרהיב, נשגבmagnificentlyבצורה נפלאה, באופן מזהיר

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים magnificent בעברית | 
איך כותבים magnificent בעברית | 
מה זה magnificent בעברית | 
איך מתרגמים magnificent לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: