פירוש המילה magistrate בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
magistrate

magistrate court
שופט שלום

בית משפט שלום
 
 
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
magistrate court


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים magistrate בעברית | 
איך כותבים magistrate בעברית | 
מה זה magistrate בעברית | 
איך מתרגמים magistrate לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: