פירוש המילה magazine בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
magazine

mag
כתב עת, ביטאון; מחסנית (נשק)
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים magazine בעברית | 
איך כותבים magazine בעברית | 
מה זה magazine בעברית | 
איך מתרגמים magazine לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: