פירוש המילה made up בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
makeup (of)


making up
הרכב (של ממשלה וכד'), מבנה; איפור

איפור; התפייסות, השלמה
make up (the/to/with)להרכיב, להוות; להשלים את החסר; לאפר, להתאפר; להמציא, לבדות, "לפברק" (סיפור וכד'); לפצות (על התייחסות גרועה וכד'); להתפייס, להשליםmade-up (of)מומצא, "מפוברק", של סחריר/ספין; מאופר; מורכב מ-
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
made up of


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים made up בעברית | 
איך כותבים made up בעברית | 
מה זה made up בעברית | 
איך מתרגמים made up לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: