פירוש המילה made offrom בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
make

maker

making
תוצרת, סוג, דגם

יוצר, יצרן; הבורא, אלוהים

עשייה, ביצוע
make (the)לעשות, לפעול, לגרום, ליצור, לייצרmade (of/from)עשוי מ-
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים made offrom בעברית | 
איך כותבים made offrom בעברית | 
מה זה made offrom בעברית | 
איך מתרגמים made offrom לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: