פירוש המילה made kosher בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
koshering

kashrut
הכשרה (מזון)

כשרות (יהדות)
make kosher (the)להכשיר (מזון)kosher

made kosher
כשר (יהדות)

מוכשר (מזון)
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים made kosher בעברית | 
איך כותבים made kosher בעברית | 
מה זה made kosher בעברית | 
איך מתרגמים made kosher לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: