פירוש המילה made bed made your bed בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
 
 
 
 
(one) made (one's) (own) bed/you've made your bed"בישל את הדייסה" (של עצמו), לשאת בתוצאות של ההחלטות שאדם קיבל/של הסיטואציה שהוא יצר

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים made bed made your bed בעברית | 
איך כותבים made bed made your bed בעברית | 
מה זה made bed made your bed בעברית | 
איך מתרגמים made bed made your bed לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: