פירוש המילה made בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
make

maker

making
תוצרת, סוג, דגם

יוצר, יצרן; הבורא, אלוהים

עשייה, ביצוע
make (the)לעשות, לפעול, לגרום, ליצור, לייצרmade (of/from)עשוי מ-
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
made bed
made bed made your bed
made bedyouve made your bed
made youve made your bed
made kosher
made offrom
made to measure
made to order
made up
made up of


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים made בעברית | 
איך כותבים made בעברית | 
מה זה made בעברית | 
איך מתרגמים made לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: