פירוש המילה madden בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
madman

madness
משוגע

שיגעון, טירוף
madden (the)לשגעmad

maddening

of madmen
משוגע, מטורף

משגע

של טירוף
maddeningly

madly
באופן מרגיז, עד להשתגע

בטירוף

צירופי לשון וביטויים קרובים:
madden the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים madden בעברית | 
איך כותבים madden בעברית | 
מה זה madden בעברית | 
איך מתרגמים madden לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: