פירוש המילה mad dog בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
rabid/mad dogכלב שוטה
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mad dog בעברית | 
איך כותבים mad dog בעברית | 
מה זה mad dog בעברית | 
איך מתרגמים mad dog לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: