פירוש המילה mad בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
Mutual Assured Destruction

MAD
השמדה הדדית מובטחת (הרתעה גרעינית)
 
 
 
 
 
 
madman

madness
משוגע

שיגעון, טירוף
madden (the)לשגעmad

maddening

of madmen
משוגע, מטורף

משגע

של טירוף
maddeningly

madly
באופן מרגיז, עד להשתגע

בטירוף

צירופי לשון וביטויים קרובים:
mad dash
mad dash to
mad dog


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים mad בעברית | 
איך כותבים mad בעברית | 
מה זה mad בעברית | 
איך מתרגמים mad לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: