פירוש המילה machinery breakdown insurance בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
machinery breakdown insuranceביטוח שבר מכני
 
 
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים machinery breakdown insurance בעברית | 
איך כותבים machinery breakdown insurance בעברית | 
מה זה machinery breakdown insurance בעברית | 
איך מתרגמים machinery breakdown insurance לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: