פירוש המילה lose the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
loser

losing

loss
מפסידן, לא יוצלח, אפס, לוזר

איבוד, אובדן

איבוד, אובדן, אבֵדה, הפסד
lose (the)לאבד, להפסיד, לשכולlost

with a loss
אבוד, אובד, מופסד

מופסד (כספית)
in lossבהפסד

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים lose the בעברית | 
איך כותבים lose the בעברית | 
מה זה lose the בעברית | 
איך מתרגמים lose the לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: