פירוש המילה linger on in בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
linger (in/over)

linger on (in)
להשתהות, לשהות, להתמהמה, להתעכב; לשרורlingeringמתמשךlingeringlyבתוך התמשכות, באופן מתמשך

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים linger on in בעברית | 
איך כותבים linger on in בעברית | 
מה זה linger on in בעברית | 
איך מתרגמים linger on in לעברית

לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: