פירוש המילה keep out of harms way בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep/stay out of harm's wayלהישמר מפני סכנה, להיזהר לא להיפגע
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep out of harms way בעברית | 
איך כותבים keep out of harms way בעברית | 
מה זה keep out of harms way בעברית | 
איך מתרגמים keep out of harms way לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: