פירוש המילה keep out בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep out (of/the)להרחיק, להשאיר בחוץ
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
keep out of harms way
keep out of the way
keep out ofthe


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep out בעברית | 
איך כותבים keep out בעברית | 
מה זה keep out בעברית | 
איך מתרגמים keep out לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: