פירוש המילה keep on a short בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep (someone) on a short/tight leash"להחזיק קצר"
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
keep on a short leash


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep on a short בעברית | 
איך כותבים keep on a short בעברית | 
מה זה keep on a short בעברית | 
איך מתרגמים keep on a short לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: