פירוש המילה keep intact בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
remain/keep intactלהישאר בעינו, להותיר/להיוותר על כנו
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep intact בעברית | 
איך כותבים keep intact בעברית | 
מה זה keep intact בעברית | 
איך מתרגמים keep intact לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: