פירוש המילה keep in the dark בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep/leave (someone) in the darkלהשאיר באפלה/בערפל
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep in the dark בעברית | 
איך כותבים keep in the dark בעברית | 
מה זה keep in the dark בעברית | 
איך מתרגמים keep in the dark לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: