פירוש המילה keep in sight בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep in sightלשמור בטווח ראייה/על קשר עין
 
 
in sightבאופק; בטווח ראייה, בקשר עין, נראה לעין

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep in sight בעברית | 
איך כותבים keep in sight בעברית | 
מה זה keep in sight בעברית | 
איך מתרגמים keep in sight לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: