פירוש המילה keep in mind בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep in mind (by)לזכור; לתת את הדעת על-; לעמוד לנגד העיניים (של-)
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
keep in mind by


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep in mind בעברית | 
איך כותבים keep in mind בעברית | 
מה זה keep in mind בעברית | 
איך מתרגמים keep in mind לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: