פירוש המילה keep in check the בעברית

מציג תוצאות דומות לחיפוש.

תוצאות דומות:

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep/hold in check (the)לפקח, להעמיד תחת בקרה; לרסן
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep in check the בעברית | 
איך כותבים keep in check the בעברית | 
מה זה keep in check the בעברית | 
איך מתרגמים keep in check the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: