פירוש המילה keep from בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep from (the)למנוע מ-
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
keep from the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep from בעברית | 
איך כותבים keep from בעברית | 
מה זה keep from בעברית | 
איך מתרגמים keep from לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: