פירוש המילה keep faith בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep faith (with)לשמור אמונים
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
keep faith with


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep faith בעברית | 
איך כותבים keep faith בעברית | 
מה זה keep faith בעברית | 
איך מתרגמים keep faith לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: