פירוש המילה keep eyes peeled בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep (someone's) eyes peeledלפקוח עין
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep eyes peeled בעברית | 
איך כותבים keep eyes peeled בעברית | 
מה זה keep eyes peeled בעברית | 
איך מתרגמים keep eyes peeled לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: