פירוש המילה keep down בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep down (the)לדכא; לרסן; להחזיק בשליטה; לא לאפשר להתרומם (מעמדית, כלכלית וכד')
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
keep down ones bile
keep down the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep down בעברית | 
איך כותבים keep down בעברית | 
מה זה keep down בעברית | 
איך מתרגמים keep down לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: