פירוש המילה keep distance בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep/maintain distanceלשמור מרחק (גם בנהיגה)
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep distance בעברית | 
איך כותבים keep distance בעברית | 
מה זה keep distance בעברית | 
איך מתרגמים keep distance לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: