פירוש המילה keep chin up בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep (someone's) chin upלא להישבר, לזקוף ראש
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep chin up בעברית | 
איך כותבים keep chin up בעברית | 
מה זה keep chin up בעברית | 
איך מתרגמים keep chin up לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: