פירוש המילה keep away from בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
keeping awayהרחקה, התרחקותkeep away (from)להדיר רגליים, לשמור מרחק, להרחיק, להתרחק
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep away from בעברית | 
איך כותבים keep away from בעברית | 
מה זה keep away from בעברית | 
איך מתרגמים keep away from לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: