פירוש המילה keep away בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
keeping awayהרחקה, התרחקותkeep away (from)להדיר רגליים, לשמור מרחק, להרחיק, להתרחק
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
keep away from


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep away בעברית | 
איך כותבים keep away בעברית | 
מה זה keep away בעברית | 
איך מתרגמים keep away לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: