פירוש המילה keep at bay בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep/hold (someone) at bayלשמור במרחק בטוח, להרחיק, לרסן
 
 
at bayעם הגב אל הקיר; במרחק בטוח

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep at bay בעברית | 
איך כותבים keep at bay בעברית | 
מה זה keep at bay בעברית | 
איך מתרגמים keep at bay לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: