פירוש המילה keep at arms length בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep (someone) at arm's lengthלתפוס/לשמור מרחק (מ-), להימנע מלהתיידד/להתקרב (אל-)
 
 
at arm's lengthבתוך שמירת מרחק

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep at arms length בעברית | 
איך כותבים keep at arms length בעברית | 
מה זה keep at arms length בעברית | 
איך מתרגמים keep at arms length לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: