פירוש המילה keep alive בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep alive (the)להשאיר/להחזיק בחיים
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
keep alive the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep alive בעברית | 
איך כותבים keep alive בעברית | 
מה זה keep alive בעברית | 
איך מתרגמים keep alive לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: