פירוש המילה keep abreast of בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep abreast ofלהתעדכן, להיות מעודכן, להיות בסוד העניינים
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep abreast of בעברית | 
איך כותבים keep abreast of בעברית | 
מה זה keep abreast of בעברית | 
איך מתרגמים keep abreast of לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: