פירוש המילה keep a vigil over בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep a vigil (over)להישאר ער
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep a vigil over בעברית | 
איך כותבים keep a vigil over בעברית | 
מה זה keep a vigil over בעברית | 
איך מתרגמים keep a vigil over לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: