פירוש המילה keep a vigil בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep a vigil (over)להישאר ער
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
keep a vigil over


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep a vigil בעברית | 
איך כותבים keep a vigil בעברית | 
מה זה keep a vigil בעברית | 
איך מתרגמים keep a vigil לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: