פירוש המילה keep a low profile בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep a low profile (on)לשמור על פרופיל נמוך
 
 
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
keep a low profile on


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep a low profile בעברית | 
איך כותבים keep a low profile בעברית | 
מה זה keep a low profile בעברית | 
איך מתרגמים keep a low profile לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: