פירוש המילה keep a lid on בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
 
 
keep a lid onלכסות על (מגרעת וכד'); לשמור בסוד, להסתיר; לבלום (טרור וכד')
 
 
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep a lid on בעברית | 
איך כותבים keep a lid on בעברית | 
מה זה keep a lid on בעברית | 
איך מתרגמים keep a lid on לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: