פירוש המילה keep בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
keep

keeper

keeping
מִחיה, פרנסה; מצודה

שומר

מִחיה, פרנסה; שמירה
keep (the)לשמור; להחזיק; להשאיר; לפרנס; לנהל (חשבונות וכד'); לעכב, למנוע מ-keptשמור
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
keep a close eye
keep a close eye on
keep a lid on
keep a low profile
keep a low profile on
keep a promise
keep a stiff upper lip
keep a stiff upper lip in
keep a vigil
keep a vigil over
keep abreast of
keep afloat
keep alive
keep alive the
keep an ear to the ground
keep an eye on
keep at arms length
keep at bay
keep away
keep away from
keep chin up
keep clear
keep clear of
keep close tabs on
keep close tabs on the
keep cool
keep distance
keep down
keep down ones bile
keep down the
keep ears open
keep eyes
keep eyes open
keep eyes peeled
keep eyesears open
keep faith
keep faith with
keep finger on the pulse
keep fingers crossed
keep from
keep from the
keep going
keep head
keep head above water
keep in check
keep in constant contact with
keep in line
keep in line with
keep in mind
keep in mind by
keep in place
keep in sight
keep in the background
keep in the dark
keep in the shadows
keep in touch
keep intact
keep it real
keep mum
keep nose clean
keep off
keep off the
keep on
keep on a short
keep on a short leash
keep on a shorttight leash
keep on a tight leash
keep on course
keep on pins and needles
keep on toes
keep one on ones toes
keep ones eye on the ball
keep ones eyesears open
keep ones mouth shut
keep ones nose to the grindstone
keep ones peace
keep out
keep out of harms way
keep out of the way
keep out ofthe
keep pace with
keep pace with someone
keep peace
keep people awake at night
keep posted
keep quiet
keep safe
keep score
keep silent
keep someone at arms length
keep someone on a shorttight leash
keep someone posted
keep someone under ones thumb
keep someones chin up
keep someones eyes peeled
keep someones fingers crossed
keep someones head
keep someones nose clean
keep something under ones hat
keep tabs on
keep tabs on the
keep the
keep the ball rolling
keep the cards close to chest
keep the cards close to the chest
keep the flame alive
keep things in the right proportion
keep to
keep to oneself
keep to the straight and narrow
keep towalk the straight and narrow
keep track of
keep track of the
keep track worriedly
keep track worriedly of
keep under hat
keep under ones thumb
keep under wraps
keep up


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keep בעברית | 
איך כותבים keep בעברית | 
מה זה keep בעברית | 
איך מתרגמים keep לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: