פירוש המילה keenness בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
keen

keenness
קינה

להיטות; חריפות, שנינות
keen (over)לקונןkeen להוט; נחרץ; חד, חריף; עזkeenlyבלהט; היטב

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keenness בעברית | 
איך כותבים keenness בעברית | 
מה זה keenness בעברית | 
איך מתרגמים keenness לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: