פירוש המילה keen בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
keen

keenness
קינה

להיטות; חריפות, שנינות
keen (over)לקונןkeen להוט; נחרץ; חד, חריף; עזkeenlyבלהט; היטב

צירופי לשון וביטויים קרובים:
keen eyed
keen on
keen over
keen perception
keen sense of smell


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים keen בעברית | 
איך כותבים keen בעברית | 
מה זה keen בעברית | 
איך מתרגמים keen לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: