פירוש המילה jeopardize the בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jeopardyסיכון, סכנהjeopardize (the)לסכןjeopardousמסוכןin jeopardyבסכנה, בסיכון

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jeopardize the בעברית | 
איך כותבים jeopardize the בעברית | 
מה זה jeopardize the בעברית | 
איך מתרגמים jeopardize the לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: