פירוש המילה jeopardize בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jeopardyסיכון, סכנהjeopardize (the)לסכןjeopardousמסוכןin jeopardyבסכנה, בסיכון

צירופי לשון וביטויים קרובים:
jeopardize the


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jeopardize בעברית | 
איך כותבים jeopardize בעברית | 
מה זה jeopardize בעברית | 
איך מתרגמים jeopardize לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: