פירוש המילה jellied בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jell

jello

jelly
מִקפא, קרישריבה; מִקפא, קריש
jell (at)להקריש, להתקרשjelliedקרוש
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jellied בעברית | 
איך כותבים jellied בעברית | 
מה זה jellied בעברית | 
איך מתרגמים jellied לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: