פירוש המילה jell at בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jell

jello

jelly
מִקפא, קרישריבה; מִקפא, קריש
jell (at)להקריש, להתקרשjelliedקרוש
 
 

סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jell at בעברית | 
איך כותבים jell at בעברית | 
מה זה jell at בעברית | 
איך מתרגמים jell at לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: