פירוש המילה jell בעברית

NOUN | שם עצםVERB | פועלADJECTIVE | שם תוארADVERB + OTHERS | 'תואר הפועל ואח
jell

jello

jelly
מִקפא, קרישריבה; מִקפא, קריש
jell (at)להקריש, להתקרשjelliedקרוש
 
 

צירופי לשון וביטויים קרובים:
jell at


סוף תוצאות לשאלות:  
איך אומרים jell בעברית | 
איך כותבים jell בעברית | 
מה זה jell בעברית | 
איך מתרגמים jell לעברית
מילון וליש ברשתות החברתיות:
לאגרון (תזאורוס) הביטויים המקיף אנגלי-עברי-אנגלי: